Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat

Érvényes: 2020.01.01-től

Jelen adatkezelési nyilatkozat különösen a jelen honlapra( knitkate.hu), illetve Lampertné Iszak Katalin e.v. által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik.

A www.knitkate.hu tulajdonosa különös figyelmet fordít az Ön adatainak védelmére. A knitkate.hu honlapjának látogatása során a technikai sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak Önről a knitkate.hu tulajdonosának és karbantartójának (Lampertné Iszak Katalin) birtokába.

A böngészés során a honlap az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve az Önhöz rendelt ‘cookie’ azonosítót naplózza. Ezen adatokat egyrészt a honlap karbantartásához, másrészt statisztikai kimutatásokhoz, a honlap fejlesztéséhez, harmadrészt pedig értékesítési támogatás céljából tároljuk és dolgozzuk fel.

Bizonyos szolgáltatásokhoz, mint például a hírlevelekre való feliratkozáshoz, weben keresztül történő megrendeléshez, szükséges az Ön egyéb adatainak megismerése is: az Ön e-mail címe, neve, telefonszáma, számlázási és szállítási adatai. Ezeket az adatokat Ön nem köteles weboldalamon megadni, azonban az adott szolgáltatást csak a kért adatok egy részének vagy teljes egészének a megadása után veheti igénybe.Hírlevél feliratkozás esetében az adatokat adatbázisban tárolom, és statisztikai vagy értékesítés-támogatási céllal használom fel.

Az oldalunkra történő beregisztrálás

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  a Lampertné Iszak Katalin kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adom át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járok el.


A webáruházba történő regisztrációval, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.


A webáruházban való vásárlás, és hírlevélre való feliratkozás önkéntes regisztráció.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztrálónak, vásárlónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímen postai úton lehet leiratkozni, valamint a hozzájáruló nyilatkozatot visszavonni:
email: címen, vagy a hírlevélben a leiratkozás gombra kattintva.
postai úton: 8200 Veszprém, Március 15.u. 7/c

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az általad megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a személyes hozzájárulásod nélkül nem adjuk ki.

A regisztrációval, vásárlással hozzájárulsz ahhoz, hogy a megadott adataidat közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatodig az Adatkezelők kezeljük.
A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegeld a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!